Saturday, January 5, 2013

Divina Comédia ~ Que es justicia divina?

"Lady Justice" ~ La Justitia de Dios ~  

Que es justicia divina? ~ 

La justicia de Dios, uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras, es también uno de los más evasivos. 


 

Las Escrituras distinguen cuatro aspectos de la justicia.
A. DIOS ES JUSTO

Esta justicia de Dios es invariable e inmutable (Ro. 3:25, 26).
Él es infinitamente justo en su propio Ser e infinitamente justo
en todos sus caminos.

B. LA AUTOJUSTICIA DEL HOMBRE

En completa armonía con la revelación de que Dios es justo
tenemos la correspondiente declaración de que ante la mirada
de Dios la justicia del hombre (Ro. 10:3) es como <<trapo de
inmundicia>> (Is. 64:6)

C. LA JUSTICIA IMPUTADA DE DIOS

Como se ha recalcado en las discusiones previas en cuanto a 
la doctrina de la imputación, la importante revelación de la 
imputación de la justicia de Dios (Ro. 3:22) es esencial que la
comprendamos tanto sobre los principios sobre los cuales Dios 
condena al pecador como sobre los principios sobre los cuales
Dios salva al cristiano.

D. LA JUSTICIA IMPARTIDA POR EL ESPIRITU

Lleno del Espíritu, el hijo de Dios producirá las obras de justicia
(Ro. 8:4) del «fruto del Espíritu» (Ga. 5:22-23) y manifestará
los dones para el servicio que le han sido dados pon el Espíritu 
(1 Co. 12:7). Se establece claramente que estos resultados se
deben a la obra que el Espíritu realiza en y a través del creyente.

 
< In Hungarian /translate" <

Iustitia - a bekötött szemű istenség


A justice, vagyis az igazságosság a négy sarkalatos erény egyike, az okosság, a mértékletesség és a lelki erősség mellett. Fogalma az antik mitológiához nyúlik vissza, ahol női alakban ábrázolták. A görög mitológiában a tisztán látásról híres Themis lánya, Diké jelképezi, aki az igazságosság és a jog istennője, míg a rómaiaknál Iustitia szimbolizálja. // hungarian edition // ~ translate <

The personification of justice balancing the scales of truth and fairness 

Justitia figurine in european flag, close-up Stock Photo - Royalty-Freenull, Code: 641-01501779 

Az ókori egyiptomi vallás szerint Maat istennő volt az igazság és a rend, 
valamint a törvény megszemélyesítője. Justitia az igazságot megszemélyesítő 
római istennő, a görög Diké illetve Themisz istennők a megfelelője. Rómában 
Justitia megjelenítése papjaival egyetemben nem örvendett túl nagy
 népszerűségnek, jobban kedvelték a vele sok hasonlatosságot mutató Aequitas 
istennőt, a jogegyenlőség, méltányosság istennőjét, akit gyakran jelenítettek
 meg mérleget tartó nőalakként. Az igazság istennőjének kultuszaTiberius 
római császár korában alakult ki.

Photo  

Kard 

Az ábrázolásokban a kard (pallos) a bűnös megbüntetésének 
a bűnösre lesújtani kész kard) jelképe.

Mérleg 

A mérleg a mérés, mérlegelés, bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, 
a kiegyensúlyozottság, az igazságosság, az okos belátás jelképe. 
Az égi és a földi, az isteni és a túlvilági igazságszolgáltatás szimbóluma.

Szemkötő 

15. század óta Justitiát gyakran ábrázolták szemkötővel. A szemkötő
 tárgyilagosságot képvisel, ítéletét ne befolyásolja hatalom, pénz vagy 
gyengeség, az igazságban a pártatlanság érvényesüljön. 

Iustitia az ókori római mitológiában a törvényhozás, az igazság istennője,
akit mérleggel a kezében, bekötött szemmel ábrázolnak, jelezve ezzel azt, 
hogy nem részrehajló. Bal kezében mérleget, jobb kezében kardot tart és 
lábánál egy kígyó található. Legfőbb őre az eskünek, védi a magántulajdont, 
oltalma alatt áll a segítségre szoruló; ő az igazságosság és az erkölcsi
világrend őre, aki mindig igyekszik igazságosságot, egyenlőséget létrehozni.
2 1 3
Attribútumai közül a mérleg az isteni igazságosság mitológiai szimbóluma,
amely mindig azt jelzi, hogy meg kell találni a határt a jog és a jogtalanság között.
A mérleg két szárát Iustitia tartja egyensúlyban, amely arra utal, hogy egyenlő 
mértékben oszt jót és rosszat, kinek-kinek érdeme szerint. Ennek segítségével 
dönti el az egymással szemben álló emberek sorsát. Pontosan mérlegeli a bűnt 
és az ártatlanságot, tehát az arányosságra törekszik.
A bekötött szem eredetét tekintve homályos, a toleranciát jelenti a bírói gyakorlatban.
Iustitia jobb kezében található kard a büntető igazság szimbóluma; ezzel veszi fel
a küzdelmet az istennő a rossz ellen azért, hogy megvédje a jó erkölcsöt.
Végül a kígyó, amelyet nem minden ábrázolásban tüntetnek fel, a jogban
az óvatosságra, a bölcsességre valamint az igazságra utal. Mivel egyesábrázolásokban
 Iustitia lábbal tapossa el a kígyót. 
Ezen összefüggésben jelentése a bűntőlvaló elhatárolódás...

A Justicia - latinos alakban Justitia, az igazság Istennőjét ábrázoló márvány szobor eredetileg az egykori Igazságügyi Palota aulájának legfőbb ékessége volt. 
 Photo 
Blog - Justitia - egy ördögi színjáték 
   

.La justicia del mundo se basa en la equidad. Lo mismo para todos.
Todos, a igual comportamiento, han de tener lo mismo.. 


< Under work (not ready) 


La justicia divina, salvación para el hombre..

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vLEy9EPpG3k 

No comments:

Post a Comment